Articol publicat in: Politica


QuantcastQuantcast


Are regele mihai I un fiu , dintr-o casatorie secreta ? “Regina pierdut?” ?i fiul secret al regelui Mihai

7 November 2008
Reiau un thread gerulian datind din noiembrie 2008 deoarece au aparut elemente noi.
«Informa?ia a ap?rut pe pia?? anul trecut, in cartea autobiografic? a lui dieter stanzeleit intitulat? “Regina pierdut?”. Oficial se ?tie c? regele Mihai are cinci fete. Informa?iile din volumul men?ionat mai sus se bazeaz? pe documente foarte interesante, care arat? c? Mihai are ?i un b?iat, dintr-o c?s?torie ?inut? secret?. Surprinz?tor este faptul c?, de?i a trecut exact un an de la apari?ia c?r?ii, nimeni nu a negat veridicitatea celor spuse acolo. Deci: Dieter Stanzeleit este fiul regelui Mihai?


Conform c?r?ii, în 1937 Casa Regal? a României hot?r??te s? uneasc? destinele lui Mihai, fiul regelui Carol al II-lea, cu o fat? provenind din Casa Regal? a Angliei. Este aleas? Nerissa Bowes-Lyon, rud? de sânge a reginei Elisabeta a Angliei, a?a cum o cunoa?tem ast?zi. Între timp, Nerissa, care avea atunci 18 ani, vine în România, r?mâne îns?rcinat? cu Mihai, care avea 17 ani, ?i se ia hot?rârea ca tinerii s? se c?s?toreasc? în secret, ceea ce se ?i întâmpl? pe 7 septembrie 1939, la Azuga. De ce în secret? Ini?ial Casa Regal? dorea s? lege o alian?? trainic? cu Anglia pentru ca România s? r?mân? neutr? în conflagra?ia care se prefigura.
Dar în 1939 Hitler era prea puternic ?i, de fric? s? nu îl supere o alian?? româno-englez? pe fa??, c?s?toria lui Mihai cu Nerissa a fost discret?. La fel de discrete au fost na?terea ?i botezul copilului rezultat din rela?ia celor doi prin?i. Micu?ul a primit numele Nicolae Vasile de Alba Iulia, dup? titulatura tat?lui s?u, Mihai Voievod de Alba Iulia. Mama ?i copilul sunt trimi?i la S?vâr?in, pentru a nu afla de ei Germania nazist?, care începuse s? ocupe toat? Europa.
hi
Pe 25 august 1944, Nicolae Vasile ?i mama lui sunt aresta?i de Gestapo ?i du?i în Germania, la cartierul general al lui Hitler, în Wolfsschanze, Prusia de Est.

Hitler, prin intermediul Nerissei Jane Irene Bowes-Lyon, membr? a casei regale engleze, ?i al fiului ei, Nicolae Vasile, a dorit s?-l influen?eze pe premierul britanic Churchill pentru încheierea unui acord de pace separat cu Germania. Descoperind în scurt timp imposibilitatea unui ?antaj, a ordonat executarea Nerissei. Fiul acesteia, Nicolae Vasile, a fost eliberat în ianuarie 1945.
Atunci i-a fost încredin?at pentru îngrijire unei anume Irma Stanzeleit, o femeie din provincia german? Schmatzin. La vârsta de 6 ani, Nicolae Vasile a primit o nou? identitate: Dieter Stanzeleit.
Dieter a crescut, a devenit un reputat violonist, s-a c?s?torit, a f?cut doi copii. În tot acest timp el a ?tiut cine este, dar a t?cut. Între timp, regele Mihai s-a c?s?torit cu Ana de Bourbon-Parma, cunoscut? ?i sub numele de regina Ana a României, ?i a avut cinci fiice.
În 1994, Dieter vine în România ?i începe s?-?i caute originile prin documente. Afl? c? ?i Securitatea ?tia cine este Dieter Stanzeleit ?i c? îl urm?rea înc? din 1978, conform unui document semnat de Mihai Pacepa. Nefiind un om s?rac, dup? cum ne-a declarat, Dieter a reu?it s? strâng? suficiente dovezi, din toat? Europa, care s? fac? lumin? asupra trecutului s?u. A scris o carte ?i a scos-o pe pia?? anul trecut. Informa?iile ?i documentele redate în “Regina pierdut?” sunt cel pu?in interesante, nu numai pentru Casa Regal? din România, cât ?i pentru istoria recent? a ??rii noastre.

La final, Dieter Stanzeleit scrie: “Majestate, Tat?! Într- un moment decisiv al triumfului t?u ai avut încredere în Bodn?ra? (fost ministru comunist al for?elor armate – n.r.). S-au petrecut nenorociri incomensurabile, f?r? limite, chiar pagube, par?ial ireparabile. ?tiu c? ai suferit profund în urma mor?ii so?iei tale iubite ?i a pierderii fiului t?u, probabil c? suferi ?i azi. Totu?i, prin pasivitate nu se poate repara nimic. Depinde de tine s? transformi nefericirea ?i triste?ea, nemaiînchizându- te fa?? de tot ce ?i-a r?mas din timpul în care ai fost rege, fa?? de fiul t?u legitim, pe care l-ai avut împreun? cu Nerissa, prima ta so?ie ?i regin? neîncoronat?. (…)
Cu dragoste, Dieter Stanzeleit, alias Nicolae Vasile, Fiul t?u ?i al reginei tale pierdute Nerissa”

“Sunt Nicolae Vasile de Alba Iulia, fiul regelui Mihai al României ?i al Nerissei Bowes- Lyon, rud? de sânge a reginei-mam? a Angliei. M-am întâlnit cu tat?l meu la Bucure?ti, la Cimitirul Eroilor, a fost amabil cu mine, am vorbit cu regina Ana, tot atunci ?i în acela?i climat amical, doar principesa margareta m-a repezit, nu voi ?ti niciodat? ce are cu mine. Cred c? tata, care este acum un om în vârst?, este manipulat. În ceea ce prive?te titlul meu, nu pot renun?a la el niciodat?”, ne-a spus Dieter Stanzeleit. Men?ion?m c? averea actualei familii regale a României este de 30 de milioane de euro». «Informa?ia a ap?rut pe pia?? anul trecut, in cartea autobiografic? a lui Dieter Stanzeleit intitulat? “Regina pierdut?”. Oficial se ?tie c? regele Mihai are cinci fete. Informa?iile din volumul men?ionat mai sus se bazeaz? pe documente foarte interesante, care arat? c? Mihai are ?i un b?iat, dintr-o c?s?torie ?inut? secret?. Surprinz?tor este faptul c?, de?i a trecut exact un an de la apari?ia c?r?ii, nimeni nu a negat veridicitatea celor spuse acolo. Deci: Dieter Stanzeleit este fiul regelui Mihai?
Conform c?r?ii, în 1937 Casa Regal? a României hot?r??te s? uneasc? destinele lui Mihai, fiul regelui Carol al II-lea, cu o fat? provenind din Casa Regal? a Angliei. Este aleas? Nerissa Bowes-Lyon, rud? de sânge a reginei Elisabeta a Angliei, a?a cum o cunoa?tem ast?zi. Între timp, Nerissa, care avea atunci 18 ani, vine în România, r?mâne îns?rcinat? cu Mihai, care avea 17 ani, ?i se ia hot?rârea ca tinerii s? se c?s?toreasc? în secret, ceea ce se ?i întâmpl? pe 7 septembrie 1939, la Azuga. De ce în secret? Ini?ial Casa Regal? dorea s? lege o alian?? trainic? cu Anglia pentru ca România s? r?mân? neutr? în conflagra?ia care se prefigura.
Dar în 1939 Hitler era prea puternic ?i, de fric? s? nu îl supere o alian?? româno-englez? pe fa??, c?s?toria lui Mihai cu Nerissa a fost discret?. La fel de discrete au fost na?terea ?i botezul copilului rezultat din rela?ia celor doi prin?i. Micu?ul a primit numele Nicolae Vasile de Alba Iulia, dup? titulatura tat?lui s?u, Mihai Voievod de Alba Iulia. Mama ?i copilul sunt trimi?i la S?vâr?in, pentru a nu afla de ei Germania nazist?, care începuse s? ocupe toat? Europa. Pe 25 august 1944, Nicolae Vasile ?i mama lui sunt aresta?i de Gestapo ?i du?i în Germania, la cartierul general al lui Hitler, în Wolfsschanze, Prusia de Est.
Hitler, prin intermediul Nerissei Jane Irene Bowes-Lyon, membr? a casei regale engleze, ?i al fiului ei, Nicolae Vasile, a dorit s?-l influen?eze pe premierul britanic Churchill pentru încheierea unui acord de pace separat cu Germania. Descoperind în scurt timp imposibilitatea unui ?antaj, a ordonat executarea Nerissei. Fiul acesteia, Nicolae Vasile, a fost eliberat în ianuarie 1945.
Atunci i-a fost încredin?at pentru îngrijire unei anume Irma Stanzeleit, o femeie din provincia german? Schmatzin. La vârsta de 6 ani, Nicolae Vasile a primit o nou? identitate: Dieter Stanzeleit.
Dieter a crescut, a devenit un reputat violonist, s-a c?s?torit, a f?cut doi copii. În tot acest timp el a ?tiut cine este, dar a t?cut. Între timp, regele Mihai s-a c?s?torit cu Ana de Bourbon-Parma, cunoscut? ?i sub numele de regina Ana a României, ?i a avut cinci fiice.
În 1994, Dieter vine în România ?i începe s?-?i caute originile prin documente. Afl? c? ?i Securitatea ?tia cine este Dieter Stanzeleit ?i c? îl urm?rea înc? din 1978, conform unui document semnat de Mihai Pacepa. Nefiind un om s?rac, dup? cum ne-a declarat, Dieter a reu?it s? strâng? suficiente dovezi, din toat? Europa, care s? fac? lumin? asupra trecutului s?u. A scris o carte ?i a scos-o pe pia?? anul trecut. Informa?iile ?i documentele redate în “Regina pierdut?” sunt cel pu?in interesante, nu numai pentru Casa Regal? din România, cât ?i pentru istoria recent? a ??rii noastre.
La final, Dieter Stanzeleit scrie: “Majestate, Tat?! Într- un moment decisiv al triumfului t?u ai avut încredere în Bodn?ra? (fost ministru comunist al for?elor armate – n.r.). S-au petrecut nenorociri incomensurabile, f?r? limite, chiar pagube, par?ial ireparabile. ?tiu c? ai suferit profund în urma mor?ii so?iei tale iubite ?i a pierderii fiului t?u, probabil c? suferi ?i azi. Totu?i, prin pasivitate nu se poate repara nimic. Depinde de tine s? transformi nefericirea ?i triste?ea, nemaiînchizându- te fa?? de tot ce ?i-a r?mas din timpul în care ai fost rege, fa?? de fiul t?u legitim, pe care l-ai avut împreun? cu Nerissa, prima ta so?ie ?i regin? neîncoronat?. (…)Cu dragoste, Dieter Stanzeleit, alias Nicolae Vasile, Fiul t?u ?i al reginei tale pierdute Nerissa”“Sunt Nicolae Vasile de Alba Iulia, fiul regelui Mihai al României ?i al Nerissei Bowes- Lyon, rud? de sânge a reginei-mam? a Angliei. M-am întâlnit cu tat?l meu la Bucure?ti, la Cimitirul Eroilor, a fost amabil cu mine, am vorbit cu regina Ana, tot atunci ?i în acela?i climat amical, doar principesa Margareta m-a repezit, nu voi ?ti niciodat? ce are cu mine. Cred c? tata, care este acum un om în vârst?, este manipulat. În ceea ce prive?te titlul meu, nu pot renun?a la el niciodat?”, ne-a spus Dieter Stanzeleit. Men?ion?m c? averea actualei familii regale a României este de 30 de milioane de euro».
UPDATE
Dieter Stanzeleit cere un test ADN pentru Regele Mihai, care sa dovedeasca daca este sau nu fiul sau
Regele Mihai va fi audiat de instanta pentru a se stabili daca este tatal natural al lui Dieter Stanzeleit. In varsta de 71 de ani, Dieter Stanzeleit se zbate de cativa ani sa afle daca este fiul natural al Regelui. O instanta din Germania a cerut chiar ca Majestatea Sa sa dea o proba de saliva pentru a se stabili daca are un fiu nerecunoscut pana acum.
AICI
“Regele Mihai I, în vârst? de 89 de ani, va fi citat pe data de 20 aprilie 2011 la Judec?toria Sector 1 pentru a da o declara?ie oficial? într-un posibil proces de paternitate , informeaz? ziarul Na?ional. Dieter Stanzeleit, cet??ean german, care sus?ine c? este fiul Regelui Mihai, s-a adresat justi?iei germane care cere acum autorit??ilor române s?-l audieze pe Mihai I cu privire la acest subiect. Instan?a german? ar cere ca Regele s? dea ?i o prob? de saliv? pentru a se face un test ADN.”mai mult,AICI

PS Pe mine ma intereseaza in mod special reactia exprezidentiabilului Duda,ginerele berbantului rege Mihai I.

Share and Enjoy: